Voor organisaties in beweging

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties die streven naar verandering in hun manier van (samen)werken of die al ervaring hebben met dergelijke transformaties. Voor ons staat de unieke situatie van de
opdrachtgever altijd centraal. Wij slaan de brug tussen theoretische kennis, ervaring en de praktijk van de opdrachtgever.

Wij zien de manier van werken als een vertaling van de organisatiestrategie (visie, missie en ambities) naar de mensen en middelen die nodig zijn om deze te realiseren. Bij het vormgeven van de manier van werken streven we naar balans tussen het vermogen om op de gewenste manier te kunnen werken - dankzij de aanwezigheid van passende werkwijzen, effectief management, kennis, benodigde vaardigheden, faciliteiten en voorzieningen - en de motivatie en durf om op die gewenste manier te werken.

Het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe manier van werken. Het opnieuw inrichten en optimaliseren van processen en bedrijfsvoering. Cultuurverandering en transitie. Stuk voor stuk complexe puzzels die vragen om een integrale en bewuste benadering.

Spark adviseurs helpt organisaties bij het in kaart brengen van de aanwezige elementen en het leggen van die puzzel. Daarbij werken wij in teamverband met de opdrachtgever toe naar een gedragen en succesvolle verandering. Onze expertise ligt binnen de domeinen;

  • strategie en werkwijze;
  • de fysieke werkomgeving; 
  • de sociale en mentale werkomgeving, 

én op de snijvlakken tussen deze domeinen.

Een nieuwe manier van werken (werkwijze) raakt op dagelijkse basis het handelen van medewerkers en kan bijdragen aan het realiseren van strategische organisatiedoelstellingen. Het vooraf bepalen van de strategie om de verandering succesvol en integraal te benaderen is daarbij key. Een strategie geeft richting en houvast gedurende de verandering en geeft te allen tijde antwoord op achterliggende vragen van de verandering zoals waarom en waartoe veranderen we?

Een verandering in de manier van werken oefent niet alleen druk uit op de praktische kant van de samenwerking maar vaak ook op de sociale kant ervan. Het behouden en versterken van sociale cohesie - of het opnieuw vinden van de balans ervan - binnen teams en de organisatie zijn van groot belang bij een verandering in de manier van werken. De verandering kan ook de meer individuele kant raken doordat andere competenties nodig zijn om dezelfde functie goed te vervullen. Heeft de verandering in manier van werken impact op het persoonlijk werkgeluk en hoe kunnen deze elkaar versterken?

De verandering in manier van werken – zoals bijvoorbeeld de transitie naar activiteit gerelateerd werken – vraagt om andere faciliteiten waarmee je een organisatie ondersteund om deze werkzaamheden goed uit te voeren. Het is van groot belang om hierbij goed te kijken naar de werkprocessen en de cultuur van de organisatie om vervolgens een passende, fysieke en digitale werkomgeving vorm te geven. De organisatie en haar medewerkers staan daarbij centraal.

Wij zetten het vraagstuk van de opdrachtgever centraal. In samenwerking met onze opdrachtgever.

Met oog voor het systeem waarbinnen zij opereren werken we niet alleen voor, maar mét onze opdrachtgever aan duurzame vooruitgang. Vanuit betrokkenheid, energie, kennis, ervaring en vaardigheden. Ons doel is om onze opdrachtgevers en hun collega’s in hun kracht te zetten.

Wij werken vanuit het idee dat elk vraagstuk een eigen optimale mix van kennis, ervaring en vaardigheden vraagt. Voor elk vraagstuk gaan wij op zoek naar die optimale mix. Samenwerken is gewoon leuker en effectiever dan alleen werken. Samen met de klant en samen met collega’s. Dat zorgt voor scherpte, kruisbestuiving, reflectie, energie en synergie.

We Spark Together

Spark Together is het kennisnetwerk van Spark adviseurs. In het netwerk bundelen professionals rondom de werkomgeving hun kracht om samen te ontwikkelen en samen uitdagingen aan te gaan

Meer weten of lid worden?

Klik hier om naar de Spark
Together omgeving te gaan

Download het e-book: Sociale cohesie 2.0

Wat leuk dat je interesse hebt in onze vernieuwde e-book over sociale cohesie bij werken op afstand! In dit e-book nemen onze organisatieadviseurs Simone Leenders en Roxanne van der Pol je mee in wat sociale cohesie is en hoe je dit kunt behouden en versterken in jouw team of organisatie. 

Vul hieronder jouw gegevens in en de e-book wordt automatisch gedownload naar jouw device. 

Naam
E-mailadres
Verificatie: wat is 19 + 5?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.