Voor organisaties in beweging

Spark Adviseurs is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties die streven naar verandering in hun manier van (samen) werken. Wij zoeken daarbij altijd de verbinding en balans tussen de bedoeling, de benodigde en beschikbare voorzieningen en faciliteiten (middelen) en de mensen.

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen begint met een focus op de bedoeling en context waarin de verandering plaatsvindt. Daarin leggen we de verbinding met de middelen en mensen. Het vinden van een balans is cruciaal, zowel bij het projectmatig sturen van de verandering op het gebied van organisatie (situationeel) als bij het begeleiden van de verandering op psychologisch niveau, gericht op de mens. Elk met een eigen ‘hartslag’, omdat mens en middel elkaar versterken en ze moeten samenwerken om de gewenste verandering succesvol te realiseren. ​

Wij slaan in ons werk de brug tussen theoretische kennis, ervaring en de praktijk. Voor ons staat de unieke situatie van de opdrachtgever altijd centraal. ​

Elke organisatie heeft een doel. Dat doel maken we graag expliciet: wat is het 'bestaansrecht' van de organisatie? Wat zijn de missie, visie en strategie. En wat is de bedoeling van een specifieke verandering. Hoe heeft het bij te dragen aan de richting van de organisatie? Wat willen we waarom wanneer (en hoe) bereiken?

Bij het vertalen van de organisatiestrategie (de bedoeling) naar de manier van werken streven we naar balans tussen (1) 'middel'; het vermogen om op de gewenste manier te kunnen werken - dankzij de aanwezigheid van passende werkwijzen, effectief management, kennis, een passend werkplekconcept, faciliteiten en voorzieningen - en (2) 'mens'; de autonomie, zingeving, samenwerking, verbondenheid en competentie, maar ook de impact van veranderingen op de mens en de noodzaak ze daarbij te begeleiden. 

We hebben aandacht voor de motivatie, durf en benodigde vaardigheden om op een gewenste manier te werken. We kijken naar waar een organisatie nu staat, waar de organisatie heen wil en naar wat er voor nodig is om daar te komen

 

Elke organisatie heeft een doel. Dat doel maken we graag expliciet: wat is het 'bestaansrecht' van de organisatie? Wat zijn de missie, visie en strategie. En wat is de bedoeling van een specifieke verandering. Hoe heeft het bij te dragen aan de richting van de organisatie? Wat willen we waarom wanneer (en hoe) bereiken?

Ons werk gaat over mensen. Een situationele verandering, zoals een verhuizing of nieuwe werkprocessen, vraagt een verandering van mensen. Deze verandering laat zich niet goed plannen, maar wel goed begeleiden. Daarbij is aandacht nodig voor o.a. autonomie, zingeving, samenwerking, verbondenheid, competentie en de fasen die medewerkers bij een impactvolle verandering doorlopen. We kijken naar waar een organisatie nu staat, waar de organisatie heen wil en naar wat er voor nodig is om daar te komen.

De manier van werken wordt gevormd door de dynamiek tussen middel en mens, tussen bovenstroom en onderstroom, tussen kunnen, willen en durven werken op een bepaalde manier.

Alles wat aan voorzieningen bijdraagt aan het scheppen van het vermogen op een bepaalde manier te kunnen werken noemen we 'middel'. Bijvoorbeeld uitgeschreven werkprocessen, effectief management, een kantooromgeving, gefaciliteerde werkplekken en ICT middelen.

Wij zetten het vraagstuk van de opdrachtgever centraal. In samenwerking met onze opdrachtgever.

Met oog voor het systeem waarbinnen zij opereren werken we niet alleen voor, maar mét onze opdrachtgever aan duurzame vooruitgang. Vanuit betrokkenheid, energie, kennis, ervaring en vaardigheden. Ons doel is om onze opdrachtgevers en hun collega’s in hun kracht te zetten.

Wij werken vanuit het idee dat elk vraagstuk een eigen optimale mix van kennis, ervaring en vaardigheden vraagt. Voor elk vraagstuk gaan wij op zoek naar die optimale mix. Samenwerken is gewoon leuker en effectiever dan alleen werken. Samen met de klant en samen met collega’s. Dat zorgt voor scherpte, kruisbestuiving, reflectie, energie en synergie.

We Spark Together

Spark Together is het kennisnetwerk van Spark adviseurs. In het netwerk bundelen professionals rondom de werkomgeving hun kracht om samen te ontwikkelen en samen uitdagingen aan te gaan

Meer weten of lid worden?

Klik hier om naar de Spark
Together omgeving te gaan

Download het e-book: Sociale cohesie 2.0

Wat leuk dat je interesse hebt in onze vernieuwde e-book over sociale cohesie bij werken op afstand! In dit e-book nemen onze organisatieadviseurs Simone Leenders en Roxanne van der Pol je mee in wat sociale cohesie is en hoe je dit kunt behouden en versterken in jouw team of organisatie. 

Vul hieronder jouw gegevens in en de e-book wordt automatisch gedownload naar jouw device. 

Naam
E-mailadres
Verificatie: wat is 19 + 5?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.